KROM nov 2012

Här finner ni en samlad dokumentation från Konferensen för Rektorer och Matematikutvecklare (KROM) 12 -13 november i Stockholm 2012. Här finns presentationerna som gavs, program, diskussionsfrågor sammanfattningar av diskussionerna. Totalt samlades 320 deltagare. Program finner ni här >>

Diskussioner

Under konferensomgångarna genomfördes två diskussionspass i grupper med åtta. Varje grupp redovisade korta sammanfattningar av diskussionerna som vi sedan sammanställer och lägger ut. Kommer att läggas ut.
Ta del av diskussionsfrågor Dag 1: Erfarenhetsutbyte
Ta del av diskussionsfrågor Dag 2: Min roll

Föreläsningar

Information om matematikutvecklare, Elisabeth Rystedt
Information om rektorernas nätverk, Anette Jahnke
Introduktion: KROM - förena, Anette Jahnke
Building Professional Capability in Schooling Improvement, Dag 1, Helen Timperley
Building Professional Capability in Schooling Improvement Dag 2, Helen Timperley. Kommer att läggas ut inom kort!
Tillhörande artikel, Helen Temperley
På G på NCM, Peter Nyström
SKL:s matematiksatsning, Per Thalin
Matematiklyftet – senaste nytt, Anders Palm
Assessment for Learning: Going Beyond the Strategies, Lorna Earl
Så här gör vi i Falun, Maria Sundström och Daniela Johansson
Så här arbetar vi som rektorer för att leda utvecklingen av matematikundervisningen,
Ta del av Kristina Edeland presentation
Ta del av Madeleine Zerne presentation
Klassrumsbedömning i matematik – för elevers engagemang och lärande, Lisa Björklund Boistrup.
Mathematical Literacy – vad är det?. Mogens Niss
Elever om matematikundervisningen, Anette Jahnke