Internationell inspiration

Här presenteras några exempel på internationella erfarenheter kring rektorer och utvecklingen av skolans matematikundervisning.

USA

 • Inside Mathematics är en webbplats med material för lärare där det även finns verktyg för rektorer. Till exempel:
 • Leadership in Mathematics Education, Network, Communicate, Support, Motivate (NCSM) är en organisation som vänder sig brett till olika yrkeskategorier inom skolans värld som alla har en ledande roll. Det kan handla om lärarutbildare, utvecklare på kommunal nivå, coacher, huvudlärare eller rektorer. Syftena för NCSM är bland annat "to promote the importance of designated mathematics leadership at all levels" och "to establish and maintain a communication network among mathematics and educational leaders."

  Under "Ledarskaps resurser" finner man en del material online, The Prime Leadership Framework

 • Mathematics leadership program har under rubriken Lenses of Learning material riktade mot rektorer.
  Man lyfter fram att: "Principals play a critical role in strengthening the school's mathematics program in a number of ways, including the following:
  • Engaging with teachers and fostering a shared commitment to improving mathematics learning outcomes for all students
  • Supporting strong mathematics professional learning programs and systems for teachers
  • Setting expectations for teachers to integrate practices highlighted in professional development into their mathematics classrooms
  • Relating mathematics initiatives to the wider context (e.g., the school improvement plan, district priorities) to ensure continued focus in the face of competing priorities
  • Representing mathematics initiatives to, and defending them with, a variety of constituencies even before results begin to be reflected in gains in student achievement."


England

National Center for Excellence in the Teaching of Mathematics har en webbplats för Excellence in Mathematics Leadership med material som riktar sig kanske i första hand mot matematikutvecklare men surfa gärna omkring och se om det även kan passa för dig som rektor.

Indien

Homi Bhabha Centre for Science Education, Tate Institute of Fundamental Research arrangerade en workshop för rektorer med fokus på matematik med innehåll kring bedömning, analysera klassrum, matematiklärares kunnande, kompetensutveckling för lärare och ledarens roll.
Ta del av dokumentation >>