Diskussioner

Konferensomgång 1, 2010/2011

Vid varje konferenstillfälle gavs utrymme för diskussioner kring aktuella frågeställningar. Vi har är sammanställt de anteckningar som lämnades in av respektive diskussionsgrupp.

Hösten 20110, Vilket stöd behöver rektor? >>

Våren 2011, Diskussion kring de valbara uppgifterna som man gjort eller planerar att göra >>

Våren 2011 Erfarenheter kring klassrumsbesök - syfte, möjligheter och utmaningar? >>

Konferensomgång 2, 2011/2012

Hösten 2011, diskuterades följande
  • Som pedagogisk ledare, vad är kvalité i matematikundervisning?
  • Hur ser mina lärare på kvalité?
  • Hur kan jag som pedagogisk ledare bidra till att kvalitén utvecklas?
Ta del av sammanställningen av diskussionen >>

Våren 2012, Hur kan bäst förbereda sig som rektor inför Matematiklyftet? >>