Stöd & stimulans i arbetet som rektor

Under respektive rubrik nedan finner ni stöd och stimulansmaterial i form av bland annat artiklar, länkar och forskningsrapporter samt erfarenheter från de rektorer som deltog i kompetensutvecklingen under 2010/11 och 2011/12. Mellan konferenstillfällena förväntades rektorerna genomföra en gemensam uppgift därefter valde rektorerna själva ytterligare en utifrån uppgifter nedan. Möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter på webbplatsen finns genom att maila Anette Jahnke en kort redovisning.

Under konferensomgång 1 var den gemensamma uppgiften att intervjua matematikutvecklare. Vad hände när rektorerna intervjuade matematikutvecklaren? , sammanfattning av Anette Jahnke (ca 60 rektorer redovisade)

Under konferensomgång 2 var den gemensamma uppgiften att Intervju elever kring matematikutbildning. Vad hände när rektorerna intervjuade elever? , sammanfattning av Anette Jahnke (ca 40 rektorer redovisade)

Gemensam uppgift: Intervju med elev på din skola
Ta kontakt med en elever eller grupp av elever på din skola, intervjua och diskutera skolans matematikutbildning. Mer information och stöd....

Intervju med matematikutvecklare
Ta kontakt med matematikutvecklaren i din kommun, intervjua och diskutera din skola och er kommuns matematikutbildning. Mer information och stöd....

Ta kontakt med skolans huvudlärare/ämnesansvarig i matematik
Intervjua och diskutera. Mer information och stöd....

Diskutera läroplan och de nya kursplanerna
Ta del av och diskutera med dina matematiklärare de nya kursplanerna i matematik för förskola – grundskola – gymnasieskola. Hur kommer detta att påverka oss? Mer information och stöd....

Implementering
Komplettera den plan för implementering som din skola/kommun har när det gäller för Skola2011. Mer information och stöd....

Nulägesbeskrivning
Gör eller komplettera en nulägesbeskrivning av matematikundervisningen vid din skola i samarbete med matematiklärarna genom tex klassrumsbesök, samla in statistik och initiera pedagogiska samtal... Mer information och stöd....

Analysera nuläget
Gör eller komplettera analysen av nulägesbeskrivningen tillsammans med matematiklärarna. Vad gör man sedan? Vad gör man med alla siffror? Mer information och stöd....

Handlingsplan
Gör eller komplettera tillsammans med matematiklärarna en handlingsplan för att utveckla matematikundervisningen. Mer information och stöd....

Rektorsnätverk
Ta kontakt med lokala nätverk/grupper för rektorer som finns i din kommun/region, dela med dig av erfarenheter från tex konferenserna eller denna webbplats. Mer information och stöd....

Rektorsyrkeskunnande
Läsa en impulstext och reflektera kring din yrkesroll, skriv en A4-sida, diskutera med dina rektorskollegor. Mer information och stöd....

Har du gjort något annat?
Något du gjort som du upplever har betydelse för utvecklingen av din skola eller kommuns matematikutbildning? Har du en idé kring vad du som rektor skulle vilja göra? Mer information och stöd...