Pedagogiska ledare med fokus på matematikutbildning


Äntligen – utgå från ett ämne, med ett fokus på skolutveckling!

Bra variation på innehåll och ett bra tempo!

Ur utvärderingen 2010/11OBS!
Webbplatsen uppdateras inte längre. Det innebär att webbplatsen finns kvar, då vi tycker att den har innehåll som är värt att bevara, men inget nytt tillkommer.

Kompetensutveckling för rektorer och matematikutvecklare hösten 2012

På Folkets hus i Stockholm den 12 - 13 november arrangerade NCM en konferens för matematikutvecklare och rektorer (KROM) - och alla andra intresserade. All dokumentation finner ni i vänstermenyn under KROM. NCM planerar att hösten 2013 återkomma med ett liknande upplägg för att fortsatta stödja matematikutvecklare och rektorer.

Utbildningsinsatser för rektorer med fokus på matematikutbildning 2010 - 2012

Nationellt centrum för matematikutbildning har gett på uppdrag av Skolverket kompetensutveckling av rektorer med fokus på matematikutbildningen för kommunala/fristående grundskolor. Syfte var att stödja och stimulera rektorer att som pedagogiska ledare aktivt leda utvecklingen av matematikutbildning på den egna skolan men även vara resurs för lokala rektorsnätverk och skolhuvudmän. Kompetensutvecklingen bestod av tre dagar (2+1) med föreläsningar/diskussionspass. Mellan konferenstillfällena gavs konkret stöd till att genomföra uppgifter lokalt på skolan eller kommunen. Fortbildningen har getts i två omgångar, läsåret 2010/11 och 2011/12. Sammanlagt har vi haft 374 deltagare från 191 kommuner och 12 friskolor under dessa två år. Se se samlad dokumentation i vänstermenyn - här finner ni presentationer från föreläsningar och minnesanteckningar från gruppdiskussioner kring till exempel klassrumsbesök och vilket stöd en rektor behöver. Under "Stöd och stimulans i arbetet" i vänstermenyn finner ni de uppgifter som ingått inom utbildningen, här finns exempel på hur man gör nulägesbeskrivning, analys och handlingsplan, intervjuar matematikutvecklare, elever eller reflekterar över sitt yrkeskunnande som rektor. Varmt välkomna att ta del av allt material och tveka inte utan hör gärna av er med idéer & synpunkter på vad webben kan innehålla!

Kontaktperson Anette Jahnke, NCM